De dialoog aangaan over inclusieve en duurzame steden

Akzo Human Cities Coalition

Human Cities Coalition was een consortium van private, publieke en academische partners die zich inzetten voor stedelijke verandering, met het doel bij te dragen aan Sustainable Development Goal (SDG) nummer 11: maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Uitdagingen 

In 2016 wilden verschillende organisaties financiering aanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het oprichten van de Human Cities Coalition. The Terrace is gevraagd om het projectvoorstel te schrijven.

Acties

  • Het betrekken van stakeholders bij de oprichting van een organisatie die zich richt op inclusieve stedelijke ontwikkeling.
  • Een projectvoorstel schrijven voor financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Resultaten

Van 2016 tot 2018 werkte de Human Cities Coalition aan de creatie van nieuwe businessmodellen voor het ontwikkelen stedelijke infrastructuur die rekening houdt met de standpunten en behoeften van de arme stedelijke bevolking.