Heldere positionering voor helder water

Dopper

Door een innovatieve productlijn van duurzame designflessen voor drinkwater aan te bieden vecht Dopper tegen het eenmalig gebruik van plastic. Hiermee wil Dopper wereldwijd de aandacht voor de impact van wegwerpplastic vergroten. Toen Dopper begon met het aan bieden van de flessen zijn de verkoopcijfers in hoog tempo blijven groeien.

Uitdagingen

Vanwege de snelle internationale groei werd door werknemers in verschillende landen de purpose van Dopper verschillend geïnterpreteerd. Daarom voelde het marketing-team de behoefte om te reflecteren op het merk om vervolgens tot één echt, heldere purpose te komen!

Acties

The Terrace begeleide de reis opzoek naar deze heldere purpose.

  • We organiseerde een reeks werksessies waarin we de persoonlijkheid van het merk definieerden. Dit betekende dat we een aantal keuzes moesten maken voor het merk: waar staat het merk voor en wat betekent dat voor de zakelijke beslissingen?
  • We hebben Dopper in staat gesteld om opnieuw een eenduidige purpose te formuleren.

Resultaten

Dappere merken zoals Dopper starten met een sterk gevoel voor de purpose van hun merk; ze hebben alleen een duwtje in de rug nodig om de juiste focus te (her)vinden. Door Dopper door ons Brand Purpose model te leiden, hebben we de tools geboden om de juiste keuzes te kunnen maken. Dit was het startpunt voor succesvolle communicatie en samenwerking.