Alle handen uit de mouwen voor een betere textielindustrie

SER

De kleding- en textielsector staat in de hele keten voor vele complexe uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn kinderarbeid en de gezondheid en veiligheid van werknemers. De Social-Economic Council heeft een internationaal MVO-convenant gefaciliteerd om de omstandigheden in de kleding- en textielsector te verbeteren.

Uitdagingen

Het doel van het convenant was om substantiële verbeteringen te realiseren in de kleding- en textielsector door samen oplossingen te bedenken die niet alleen door bedrijven zelf kunnen worden gerealiseerd.

Acties

Pierre Hupperts, partner bij The Terrace, is voorzitter van het internationale MVO-convenant voor duurzame kleding en textiel. In zijn rol was hij verantwoordelijk voor:

  • Het faciliteren van gesprekken tussen bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden.
  • Het bereiken van afspraken tussen de verschillende partijen die zowel realistisch als ambitieus waren.
  • Toezicht houden op de concepttekst waarin alle relevante kwesties en de gemaakte afspraken tussen de deelnemers werden beschreven.

Resultaten

Als voorzitter was Pierre Hupperts succesvol om de verschillende partijen tot overeenstemming te laten komen over verschillende onderwerpen. Dit heeft geleid tot het Internationaal MVO-convenant voor duurzame kleding en textiel, dat werd ondertekend door meer dan zestig kleding- en textielbedrijven. Alle ondertekenaars en andere partners werken nu aan het verbeteren van de omstandigheden in de hele keten.

 

 

IMVO Covenanten
IMVO Convenanten