Een visie opstellen voor de toekomst van dierenwelzijn

Dierenbescherming

De Dierenbescherming heeft in 2007 het Beter Leven Keurmerk opgericht. Het keurmerk is ontwikkeld om de productie van diervriendelijke producten aan te moedigen en is inmiddels uitgegroeid tot een bekend en betrouwbaar keurmerk.

Uitdagingen

In 2017 bestond het Beter Leven Keurmerk tien jaar. Van dit moment wilde de Dierenbescherming gebruik maken om terug te kijken op wat er was bereikt, waar er ruimte voor verbetering lag en hoe deze lessen konden worden vertaald in een strategische visie voor de toekomst. Hiervoor wilden ze al hun relevante stakeholders raadplegen om hun inzichten te vertalen in strategische aanbevelingen voor de toekomst.

Acties

The Terrace ondersteunde de Dierenbescherming met de ontwikkeling van een strategische visie voor de toekomst.

  • We zijn begonnen met interne interviews over de belangrijkste strategische uitdagingen voor het Beter Leven Keurmerk.
  • Als volgende stap hebben we de meest relevante stakeholders van het Beter Leven Keurmerk geïnterviewd.
  • Ten slotte hebben we deze interviews gebruikt om een strategiedocument op te stellen met een analyse van vijf strategische uitdagingen voor het Beter Leven Keurmerk.

Resultaten 

De Dierenbescherming en het Beter Leven Keurmerk hebben inzicht gekregen in de strategische uitdaging voor de komende jaren. Deze inzichten werden gepresenteerd aan de adviesraad en zijn gebruikt als input voor de ontwikkeling van de strategische visie voor 2018-2022.